REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Iepuraș 2022”

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL

(1) Organizatorul concursului „Iepuraș 2022” (denumit în continuare „Concursul”) este compania SKiN MedSpa, CUI RO28011247
J27/79/10.02.2011.
(2) Campania se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toți participanții.
(3) Regulamentul este disponibil cu titlu gratuit pe perioada concursului pe site-ul Organizatorului la linkul: https://www.skinmedspa.ro/regulamentul-oficial-al-concursului-iepuras-2022
(4) Participanții la Concurs se angajează să respecte termenii și condițiile din prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul să descalifice din Concurs, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile din prezentul Regulament sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare.
(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare.
(6) Participarea la Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

2. DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

(1) Concursul se desfășoară în perioada 08.04.2022 – 24.04.2022.
Acesta se va desfășura începând cu 08.04.2022 ora 12:00 și se va termina la ora 23:59 în data de 24.04.2022.
Concursul se va desfășura atât pe pagina de Facebook SKiN MedSpa (https://www.facebook.com/skinmedspa.ro/), cât și pe contul de Instagram al SKiN MedSpa (https://www.instagram.com/skinmedspa.ro/).
Concursul se va desfășura în acord cu prevederile Regulamentului care poate fi accesat la linkul: https://www.skinmedspa.ro/regulamentul-oficial-al-concursului-iepuras-2022
(2) După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Concursului.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidența în Romania, cu vârsta de minim 18 ani (denumite în continuare „Participanți”) și care, pe durata de desfășurare a Concursului, urmează procedura descrisă la art. 4.
(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs minorii sub vârsta de 18 ani, angajații Organizatorului, angajații SKiN MedSpa și nici rudele acestora până la gradul 3 inclusiv, angajații agențiilor implicate și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/ surori, soț/ soție).
(3) Câștigătorii vor avea la dispoziție 7 zile lucrătoare să pună la dispoziția Organizatorului următoarele: nume, prenume, număr de telefon, în acord cu prevederile GDPR. Premiile vor fi descrise la art. 4
(4) Organizatorul are la dispoziție 7 zile lucrătoare, după validarea câștigătorilor, pentru a informa câștigătorii cum vor intra în posesia premiilor.
(5) Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant declară că este de acord și acceptă integral termenii Regulamentului.

4. PROCEDURA CAMPANIEI

Concurenții vor fi aleși pe baza îndeplinirii condițiilor precizate.
Premiile câștigate în urma participării la Concurs sunt prevăzute în Anexa la prezentul Regulament.
Participanții care doresc înscrierea în Concurs pentru câștigarea unui premiu trebuie să respecte în mod obligatoriu procedura descrisă la paragraful 4.1 de mai jos.
Participanții la Concurs pot câștiga un singur premiu, în perioada 08.04.2022 – 24.04.2022.
Concursul se va desfășura simultan atât pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/skinmedspa.ro/), cât și pe contul de Instagram al SKiN MedSpa (https://www.instagram.com/skinmedspa.ro/).

4.1. Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să răspundă provocărilor de la pe unul dintre cele 2 canale de comunicare sau pe ambele (Facebook/ Instagram).

5. MECANISMUL CONCURSULUI

Provocare Facebook: „Iepuraș 2022”
(08.04.2022 – 24.04.2022, ora 23:59)
(1) să dea Like paginii: https://www.facebook.com/skinmedspa.ro/
(2) să eticheteze în comentarii alte 3 persoane ca să afle și ele de concurs.
(3) să dea Share concursului
(4) sunt permise oricâte comentarii.

Provocare Instagram: „Iepuraș 2022”
(08.04.2022 – 24.04.2022, ora 23:59)
(1) să dea Follow contului de Instagram https://www.instagram.com/skinmedspa.ro/
(2) să eticheteze în comentarii alte 3 persoane ca să afle și ele de concurs;
(3) să dea repost in Story la acest giveaway și Tag contului de Instagram SKiN MedSpa: https://www.instagram.com/skinmedspa.ro/
(4) sunt permise oricâte comentarii.

(2) Premiile vor fi acordate prin jurizare internă, în funcție de răspunsurile oferite în secțiunea de comentarii a postării.
(3) Concursul Iepuraș 2022 se desfășoară într-o singură etapă pe paginile de Facebook și Instagram ale SKiN MedSpa:
https://www.facebook.com/skinmedspa.ro/ și https://www.instagram.com/skinmedspa.ro/
(4) Participanții care se vor înscrie la Concurs după data limită prevăzută, respectiv 24.04.2022, 23:59, nu vor mai fi luați în considerare în procesul de validare și de jurizare pentru acordarea premiilor oferite de Organizator.
(5) Câștigătorii vor fi anunțați în data de 28.04.2022 în intervalul orar 15:00 – 21:00.
(6) Fiecare participant are dreptul de a participa la Concurs cu mai multe comentarii pe parcursul desfășurării acestuia. De asemenea, fiecare participant are dreptul să participe atât la provocarea lansată pe pagina de Facebook cât și la cea de pe pagina de Instagram și poate câștiga câte un premiu la fiecare.
(7) Participanții câștigători vor fi menționați prin comentariu la concursul de pe Facebook și pe Insta Story pe contul de Instagram în data de 28.04.2022 în intervalul orar 15:00 – 21:00.
(8) Participanții care beneficiază de aceste premii gratuite sunt de acord să ofere după tratament un testimonial cu experiența avută la SKiN MedSpa și să lase o recenzie pe Google [https://g.page/r/Ca7_GW7wj1EtEAg/review] participarea la această campanie presupune să fiți de acord cu acest lucru.
(9) Toți participanții la concurs primesc 10% discount la orice pachet de BodySculptor (discount valabil 30 de zile de la data încheierii concursului).

6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

6.1. Se vor acorda în total 2 premii sub formă de vouchere în cadrul SKiN MedSpa.
1 voucher va fi oferit pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/skinmedspa.ro/), iar
1 voucher pe contul de Instagram (https://www.instagram.com/skinmedspa.ro/).
6.2. În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.
6.3. Premiul va fi oferit câștigătorului după confirmarea lui ca și câștigător final prin contactare folosind datele furnizate în mesaj privat pe Facebook și Instagram, după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului.

7. TAXE ŞI IMPOZITE

(1). Premiile acordate sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câștigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizator, conform legislației aplicabile în vigoare.
(2). Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform legislației în materie. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autoritățile Fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor de plată aferente impozitului pe premii.

8. DREPTUL LA IMAGINE

Acordarea premiului aferent Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participanților referitor la faptul că numele și orice alte informații referitoare la Concurs pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără niciun fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanților către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.

9. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora.
Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, în vederea efectuării deliberării, validării și atribuirii premiului, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului.
Participarea la Concurs constituie acordul potențialului câștigător referitor la faptul ca numele acestuia va fi făcut public de Organizator potrivit legislației în vigoare.
(2) Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de accesare a datelor (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție (art.15).
Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita ștergerea datelor.
De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisă, datată și semnată, expediată la adresa menționată la punctul 1.1. de mai sus.
(3) Participanții pot alege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informații despre produsele comercializate de Organizator și despre acțiuni viitoare desfășurate de acesta.

10. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.
(2) Situațiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.
(3) În situațiile avute în vedere la alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai este ținut la nicio obligație către Participanții la Concurs, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

11. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabilă.
Dacă nu este posibilă soluționarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi deferite instanței competente de la sediul Organizatorului.
(2) Legea aplicabilă este legea română.

Anexa nr. 1 la prezentul Regulament

Premiile constau în:

Provocare

Premiu

Cost

Provocare Facebook

1 voucher cadou 

1.250 lei

Provocare Instagram

1 voucher cadou

1.100 lei

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii este de 2.350 lei (TVA inclus).

 

Ofertă 8 Martie 2021  Tratament*:

  ×
  Rezervă procedura
   Locație

   ×
   Vreau Oferta    Tratament*:
    Locatie:

    ×
    Oferta Skin-MedSpa     Tratament*:
     Locație:

     ×
     Formular rezervare

      Ne pare rău, momentan acest tratament nu este disponibil dar ne vom strădui să îți propunem ceva similar.

      Vreau evaluare gratuită și voucher de 100 lei din primul abonament:

      ×
      Vreau Oferta Black Week


       Locatie:

       Tratament*:


       ×
       Vreau Oferta Black Week


        Locatie:

        Tratament*:

        Zona:

        ×
        Black Week Vanquish


         Locatie:

         Tratament*:

         Tip tratament:

         ×
         Prețuri epilare Laser dioda Eneka Pro 2XL 5.000W

         ×
         Prețuri epilare Laser Alexandrite Deka Motus AX

         ×
         Prețuri epilare Laser dioda PrimeLase HR Excellence

         ×
         Prețuri epilare Laser diodă Elysion Pro U 3500 W

         ×